Month: August 2019

INJECTOR & CHOKE CLEANER

Tuesday, August 13th, 2019

အဆင့္နိမ့္ေသာ ေလာင္စာ(စက္ဆီ၊ေခ်ာဆီ အေဟာင္း) မ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းေနေသာ ေလထုမွတဆင့္ အေစးမ်ား၊ ဆီေခ်းမ်ားႏွင့္ ကာဘြန္ဂ်ိဳးမ်ား ကို ကာဗရက္တာ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျပီး စက္ႏႈိးသည့္အခါတြင္ စက္သံၾကမ္းတမ္းေစျခင္း၊ စက္ေသသြားျခင္းႏွင့္ ဆီပိုမိုစားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ Flamingo ဆီျဖန္းေခါင္းႏွင့္ ....

STICKER REMOVER

Tuesday, August 13th, 2019

အထူးတီထြင္ ေဖာ္္စပ္ထားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ထုလုပ္ထားသည့္ ေကာ္ကဲ့သို႔ ေစးကပ္သည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည့္ အထူး ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ရွားေပးရာတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သန္စြမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လုပ္ေပးႏိုင္၍ ေစးကပ္ေနေသာ အရာဝတၱဳမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္၍ ....

MULTI-PURPOSE DEGREASER

Tuesday, August 13th, 2019

ဤထုတ္ကုန္မွာ သဘာဝအတိုင္း ဆီေခ်းမ်ားကို ခၽြတ္ေပးေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ အထူးအားျဖင့္ အသုံးတည့္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ- မီးဖိုေခ်ာင္ – မီးဖိုမ်ား၊ ဖိုခြင္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ ခ်ိတ္မ်ား၊ အကင္ပစၥည္းမ်ား၊ လွီးျဖတ္သည့္ ဓားမ်ား၊ အဖုံးပါအိုးေစာက္မ်ား အစရွိသျဖင့္။ ....

GLASS CLEANER

Tuesday, August 13th, 2019

ေရွ႕ေလကာမွန္ရွိ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားႏိုင္၍ မွန္သားအား စြန္းထင္းျခင္းမွ အကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ အိမ္သုံးမွန္မ်ား၊ ၾကည့္မွန္မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ မွန္သား၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ညီညာစြာ ပက္ျဖန္းေပးကာ ေရစြတ္ထားေသာ ႏူးညံ့သည့္ အဝတ္စျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဝတ္သန္႔ျဖင့္ ....

FOAM STOP FIRE

Tuesday, August 13th, 2019

ကားနံရံေပၚသုိ႔မဟုတ္ ကားအတြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္ မီးေလာင္သည္ျဖစ္ေစ စိမ့္ဝင္ေအာင္ပက္ျဖန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ သု႔ိမွသာ မီးအလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေပမည္။ အဆိပ္အေတာက္မပါဝင္ပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အား ထိခိုက္ေစျခင္းလည္းမရွိပါ။ အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္ေစတတ္ေသာ ဓာတ္သေဘာ မ်ားလည္း မပါဝင္ပါ။ အရည္ပါဝင္၍ ....

PITCH CLEANER

Tuesday, August 13th, 2019

Pitch Cleaner တြင္ အစြမ္းထက္ေသာ သန္႔စင္ႏိုင္စြမ္း၊ အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကတၱရာေစးမ်ား၊ ေရနံေခ်းမ်ား၊ ဆီခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သတၱဳမ်ားေပၚရွိ ခ်ိဳးမ်ား၊ ဘီးႏွင့္ ကားေဆးေပၚတြင္ တင္ရွိေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားစြာကိုသန္႔စင္ပယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။ မသန္႔မျပန္႕ ညစ္ႏြမ္းစြာျဖင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ကပ္ျငိေနျခင္းမွ အေကာင္းဆုံး ....

WINDSHIELD WASHER

Tuesday, August 13th, 2019

ေရွ႕ေလကာမွန္ ေရယက္အတြက္ အလြန္သိပ္သည္းဆမ်ားျပားစြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Flamingo ေဆးရည္သည္ စြန္းထင္းေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ဆီကြက္မ်ား ႏွင့္ မိုးေရကြက္မ်ား အား ေလကာမွန္ရွိ ေရယက္မွတဆင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားသန္႔စင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီမ်ား၊ ဖုန္မႈန္႕မ်ား မွ ....

CAR WASH WAX

Tuesday, August 13th, 2019

ကားေရေဆး ဖေယာင္းသည္ နည္းပညာအရ အဆင့္ျမင့္ဆုံး နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစု၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာျပင္ ေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ ကာႏူဘာ ဖေယာင္းအစစ္မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ....

CAR WASH SHAMPOO

Tuesday, August 13th, 2019

အိမ္သုံးပန္ကန္ေဆး ဆပ္ျပာအမ်ားစုသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဖေယာင္းတင္ထားျခင္းအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္အတြက္ ကား၏ နူးညံ့ေသာ ေဆးသား သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္အတြက္ အိမ္သုံးဆပ္ျပာကို အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ ကားပစၥည္းမ်ားစြာထဲမွ အလြန္စိတ္ခ်ရေသာ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကား၏ ေနာက္ဆုံးပိတ္ေဆးသားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကားေဆးဆပ္ျပာဆီပဲ ....

DASHBOARD POLISH

Tuesday, August 13th, 2019

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဒက္ရွ္ဘုတ္၊ သားေရးထိုင္ခုံမ်ား၊ သားေရတု ထိုင္ခုံ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္၏ ေတာက္ေျပာင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ တမူထူးျခားလွသည့္ စံပယ္ပန္းရနံ႕ေလးက သဘာဝအတိုင္း လန္းဆန္းသက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း အသုံးဝင္ပါသည္။ ပရိေဘာဂ၊ ....