Diagnosis

ကြ်န္ေတာ္တို႔ Apex Auto Body Shop တြင္ Diagnosis Computer စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ဒယ္အျမင့္ေနာက္ဆံုးေပၚ ကားမ်ား၏ အေျဖရွာရန္ ခက္ခဲေသာ ျပသနာမ်ား Sensor Error မ်ားကို အခ်ိန္တိုတြင္း မွန္ကန္တိက်စြာ ရွာေဖြႏိုင္သည့္အတြက္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈကို မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထားရွိျပီး ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိသည့္အတြက္ ကားအမ်ိဳးအစားအစံုအလင္ကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ အခက္အခဲ မရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။