ARPET & UPHOLSTERY

Mothers ၏ ေကာ္ေဇာႏွင့္ ကူရွင္ခ်ည္သားရက္ထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး သန္႔စင္ေဆးသည္ သင့္ကားအတြင္းခန္း၏ အေရာင္အစစ္အမွန္ႏွင့္ ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာ္ေဇာႏွင့္ ကူရွင္သန္႔စင္ေဆးသည္ pH ညီမွ်မႈရွိျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈကင္းသည့္အျပင္ သင္၏ဗီႏိုင္း၊ ကတီၱပါ၊  ခ်ည္ထည္၊ ေကာ္ေဇာႏွင့္ သိုးေမႊးတို႔ကို ရုပ္ပ်က္ေစသည့္ စြဲျမဲေနေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ကားအတြင္း၌သာမဟုတ္ပဲ အိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။