BRAKE CLEANER

ဘရိတ္ သန္႔စင္ပစၥည္းသည္ အတြင္းပိုင္းထိထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ကာ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ေစ၍ ဘရိတ္ စနစ္အတြင္းရွိ စြဲေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ဘရိတ္ သတၱဳေဒါက္မ်ားရွိ ဆီေခ်းမ်ား ႏွင့္အျခားေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား အစရွိသျဖင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ ဘရိတ္ စနစ္ တစ္ခုကို ရရွိေစ၍ ဘရိတ္၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ပါသည္။ ဘရိတ္မွ စူးရွသည့္ အသံထြက္ေပၚေနျခင္းအားလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။ လမ္းမေပၚတြင္ သင့္၏ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထုတ္လုပ္ထားရွိသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။
သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ ေကာင္းမြန္စြာ လႈပ္ထား၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ ေနရာတြင္ ဤ ကုန္ပစၥည္းအား အသုံးျပဳပါ။
၂။ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ ဇလုံတစ္ခုခံထားေပးပါ။
၃။ ဆီျဖန္းသည့္ ပိုက္အား ေနာ္ဇယ္ေခါင္းအတြင္းသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။ ဘရိတ္အျပားမ်ားကို ျဖန္းပက္၍ အျခားေသာ ဘရိတ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း အကြာအေဝး ၃၀-၄၀ စင္တီမွေန၍ ပက္ျဖန္းေပးပါ။
၄။ အထူးေခ်ာဆီအတြက္မူ ထပ္ကာ ထပ္ကာ ျဖန္းပက္ေပးပါ။ ေခ်ာဆီအား အဝတ္ သို႔မဟုတ္ ဘရက္ရွ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။
၅။ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္မူ ေလဖိအားျဖင့္ မႈတ္၍ အေျခာက္ခံေပးပါ။ လုံးဝေျခာက္ေသြ႕ျပီးသည့္ေနာက္တြင္မွ ျပန္လည္တပ္ဆင္ပါ။ အလုံးစုံ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမရွိေသးပါက ဘရိတ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ယာယီအားျဖင့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
၆။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၂-၃ ၾကိမ္ခန္႔ ဘရိတ္စမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။