Products

POLISHED ALUMINUM WHEEL CLEANER

#06024,24 oz.

Mothers ၏ အလူမီနီယမ္ဘီးသန္႔စင္ေဆးကို ေဆးမသုတ္ထားသည့္ ေပါလစ္တိုက္ထားေသာ အလူမီ နီယမ္ႏွင့္ သတၱဳရည္စိမ္ထားေသာ ဘီးမ်ားကို လံုျခံဳလြယ္ကူစြာသန္႔စင္ႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ အလူမီနီယမ္သာမက ေဆးသုတ္ထားေသာ ခရုမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ  စက္ရံုမွ ေဆးတင္ေပးလိုက္ေသာဘီးမ်ားႏွင့္ ဘီးဖံုးမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပက္ဖ်န္း  ရန္ပံုစံထုတ္ထားသည့္ ဤေဆးရည္သည္ ဘရိတ္မႈန္မ်ား၊ ေခ်ာဆီ၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ကို ေဖာက္ထြင္းေပ်ာ္ဝင္ေစကာ ဖယ္ရွားေပးျပီး ေရျဖင့္ေဆးေၾကာရန္ လြယ္ကူသည္။

LEATHERTECH MOISTURE INFUSION GEL CREAM

#06310,7 oz.

Mothers ၏ စိုထိုင္းဆဖန္တီးေပးသည့္ သားေရထိန္းသိမ္းသည့္ေဆးသည္ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားထက္ သာလြန္ျပီး သင့္သားေရမ်က္ႏွာျပင္ကို လြယ္ကူသည့္ အဆင့္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၾကံ့ခိုင္ေစကာ ကာကြယ္ေပးသည္။

အလႊာလိုက္ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းေပးျပီး အို္ေဟာင္းပ်က္စီးမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။အေကာင္းဆံုးအားေဆးမ်ားက အပူဒဏ္ႏွင့္ ေနေရာင္ေၾကာင့္ဆံုးရံႈးသြားသည့္ သဘာဝအဆီဓာတ္ကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျပီး အဆင့္ျမင့္ စိုထိုင္းဆထိန္းသိမ္းမႈက သားေရၾကာ ရွည္ခံေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အျပင္ အေရာင္မွိန္၊ေျခာက္ေသြ႔၊ အက္ကြဲျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးသည္။

LEATHERTECH FOAMING WASH

#06410,8 oz.

ဤသားေရသန္႔စင္အျမွဳပ္သည္ ကာလာၾကာရွည္ပစ္ထားသည့္ သားေရအေခ်ာထည္ႏွင့္ ဗီနိုင္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ စြဲထင္ေနသည့္ အစြန္းအထင္းမ်ားကိုပင္ အၾကြင္းမဲ့သန္႔စင္ေစႏိုင္သည္။ အထူးေဖာ္စပ္ထားျပီး အလွဆီပါဝင္သည့္ ဤသန္႔စင္ေဆးသည္ စိုထိုင္းဆကို အမွ်တဆံုးျဖစ္ရန္   ထိန္းသိမ္းေပးထားျပီး ဖုန္ႏွင့္အမႈိက္မ်ားကို ေပ်ာ္ဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အစြမ္းကုန္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစသည္။

BACK-TO-BLACK TIRE RENEW

# 09324,24 oz.

Mothers ၏ Back-to-Black တာယာသစ္လြင္ေဆးကို သန္႔စင္ေစေသာ အေကာင္းဆံုးဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည့္အတြက္ ခြ်တ္ရခက္သည့္ ဖုန္၊ရႊံ႕၊ဆီေခ်း ႏွင့္ ဘရိတ္မႈန္ႏွင့္ ေဆးေဟာင္းမ်ားအား မည္သည့္တာယာအမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ဖ်န္းျပီးသုတ္လုိက္ရံုျဖင့္ အလြယ္တကူဖယ္ရွားေပးသည္။ တာယာကိုထိခိုက္ေစျခင္းမရွိဘဲ သန္႔စင္မႈကို ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းေပး ထားသည္။

ARPET & UPHOLSTERY

#05424,24 oz.

Mothers ၏ ေကာ္ေဇာႏွင့္ ကူရွင္ခ်ည္သားရက္ထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး သန္႔စင္ေဆးသည္ သင့္ကားအတြင္းခန္း၏ အေရာင္အစစ္အမွန္ႏွင့္ ပင္ကိုစရိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာ္ေဇာႏွင့္ ကူရွင္သန္႔စင္ေဆးသည္ pH ညီမွ်မႈရွိျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈကင္းသည့္အျပင္ သင္၏ဗီႏိုင္း၊ ကတီၱပါ၊  ခ်ည္ထည္၊ ေကာ္ေဇာႏွင့္ သိုးေမႊးတို႔ကို ရုပ္ပ်က္ေစသည့္ စြဲျမဲေနေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ကားအတြင္း၌သာမဟုတ္ပဲ အိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

PROTECTANT

#05316,16 OZ./#05324,24 OZ.

Mothers ၏ Protectant သည္ ရာဘာ၊ဗီႏိုင္း၊ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ ဖိုင္ဘာဂလပ္စ္တို႔ကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္ မွ အတြင္းပိုင္းထိ ေဖာက္ထြင္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ျပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ ထိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည္။  ဒက္ရွ္ဘုတ္၊ ဘမ္ပါ၊ တပ္ဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ တာယာမ်ားႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္သစ္လြင္ေစရန္ ႏွင့္ မူလအေျခအေနႏွင့္ သြင္ျပင္ကို ထိန္းသိမ္းေပးထားရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည္။ ၎သည္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဆီျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ အိုဇုန္းႏွင့္မီးခိုးျမဴတို႔မွ ကာကြယ္ေပးျပီး ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကိုတားဆီးေပးသည့္ ဤပစၥည္းကို ေဆးမသုတ္ထားသည့္ မည္သည့္ပလပ္စတစ္၊ ရာဘာႏွင့္ ဗီႏိုင္းမ်ိဳးတြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

LEATHER CONDITIONER

#06312,12 oz.

ဤသားေရျပဳျပင္ေဆးရည္သည္ သင္၏ သားေရအေခ်ာအထည္ကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ အညစ္အေၾကးမ်ားေဆးေၾကာသန္႔စင္ထားသည့္ သားေရပစၥည္းမ်ားကို သင္သည္ ေနာက္ထပ္ ေပက်ံေစလို  မည္မဟုတ္ပါ။ သက္တမ္းၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် သားေရပစၥည္းမ်ား၏ သဘာဝအဆီမ်ား ခန္းေျခာက္သြား ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ လင္ႏို္လင္ႏွင့္ တိရစာၦန္ထြက္ အဆီမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Mothers ၏ သားေရျပဳျပင္ေဆးရည္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေပးထားႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနေရာင္၊ သက္တမ္းႏွင့္ ေန႔စဥ္မညွာ မတာ အသံုးျပဳခံေန႔ျခင္းမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကာကြယ္ထိန္္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

LEATHER CLEANER

# 06412,12 oz.

၎မွာ သားေရအေခ်ာထည္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးသန္႔စင္ ေဆးရည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳမႈအလြန္မ်ားျပားသည့္ သားေရ အတြင္းခန္းပစၥည္းမ်ား၊ အမိုးဖြင့္ကား၏ သားေရမိုးမ်ားႏွင့္ အျခားမည္သည့္သားေရမ်ိဳးကိုမဆို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရမည္။ သားေရသည္ သဘာဝပစၥည္းျဖစ္၍ ထိန္းသိမ္းမႈလိုအပ္သည္။ Mothers ၏ သားေရသန္႔စင္ေဆးရည္ကို ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ားက pH ညီမွ်မႈရွိေစ ရန္ဖန္တီးထားျပီး သင္၏ အဖိုးတန္သားေရပစၥည္း၏ အတြင္းအသားနစ္ဝင္ေနသည့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အစြန္းအထင္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ဖယ္ရွားေပးသည္။

VLR-VINYL-LEATHER-RUBBER CARE

#06524, 24 oz.

Mothers ၏ VLR သည္ ဗီႏိုင္း၊ သားေရႏွင့္ ရာဘာမ်က္ႏွာျပင္မ်ိဳးစံုကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သန္႔စင္ေပး၊  ျပဳျပင္ေပးျပီး ကာကြယ္ေပးသည္။ ပိုမိုအားအင္ျပည့္ဝေစျပီး pH ကိုညီမွ်ေစသည့္ ေဖာ္ျမဴလာက အလြန္စြဲျမဲေနသည့္ ေျမသားအညစ္အေၾကး၊ ရႊံ႕ႏွင့္ စြန္းထင္းမႈမ်ားကိုပင္ ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးသည္။ တိရိစာၦန္ထြက္ဆီႏွင့္ လင္ႏိုလင္တို႔ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္စပ္ထားသည့္ ဤေဆးရည္သည္ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ အေရာင္လြင့္ျခင္းႏွင့္ အက္ကြဲျခင္းမ်ားမွ အဆင့္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ျပဳျပင္၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေပးသည္။