FUEL INJECTOR CLEANER

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ အျမဳပ္ရည္ အသုံးျပဳထား၍ ပြတ္တိုက္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးေပါင္းစပ္၍ ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္စပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာင္စာဆီ စနစ္တစ္ခုလုံးအား နက္ရႈိင္းစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေလာင္စာဆီ ေခၽြတာႏိုင္ျခင္း၊ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးေစႏိုင္ျခင္း၊ ပြတ္တိုက္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ အရက္ျပန္ ပို႔ခ်မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သံေခ်းတက္ျခင္းအား ကာကြယ္ဟန္႔တားေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလုံးအား ဆီေလွာင္ကန္တြင္ ဆီအျပည့္ ျဖည့္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါ။ တစ္ဘူးလွ်င္ (၃၅၄ မီလီလီတာ)ပါဝင္၍ လီတာ ၆၀-၈၀ အထိ သန္႔စင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံးေသာ ရလာဒ္ကို ရရွိေစရန္ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ သြားတိုင္း တစ္ခါအသုံးျပဳေပးပါ။ အျခားၾကိဳးၾကာနီ အျဖည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္လည္း တြဲဖက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။