Products

PREMIUM COATING FILM

F052, SPE:946ML X 12PCS

Premimum Coating Film တြင္ အဆင့္ျမင့္ဓာတုပုံေသနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေကာ္ေစးပါဝင္ပါသည္။ အလႊာပါးတစ္ထပ္ဖုံးအုပ္ေစႏိုင္ျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏မူလေဆးသားကိုအေကာင္းမြန္ဆံုးကာကြယ္ေပးပါသည္။။
ပြန္းရာ၊ ျခစ္ရာထင္ျခင္း၊ ကာလရွည္ၾကာ၍ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သံေခ်းတက္ျခင္း ႏွင့္ အက္ဆစ္မိုးေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္း အစရွိသည့္ အပ်က္အစီးအထိအခိုက္ဒဏ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္ေတာက္ပျခင္းႏွင့္ ေၾကြမ်က္ႏွာျပင္ ေျပာင္လက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရရွိေစျခင္းသာမက ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္လက္ေတာက္ပမႈ ပုံစံကိုလည္း ပုိမို ၾကာရွည္ခံေစပါသည္။ ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးအား အဆင့္ျမင့္ဆုံးျဖင့္ အခ်ိဳးက် ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ထုတ္လုပ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အသုံးျပဳမႈပုံစံ
ကုန္ပစၥည္းအား အသုံးမျပဳမီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ သန္႔ရွင္း၍ ေအးျမေသာ အရိပ္တြင္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဆးဗူးကိုလွဳပ္၍အသံုးျပဳပါ။

NANO CREAMIC COATING KIT

7H အဆင့္အထိ ထုထည္အမာရွိ၍ ပြန္းရာပဲ့ရာကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အလြန္တရာေခ်ာေမြ႕ေနေစေသာ အလႊာတစ္ထပ္ ျဖစ္ေစသည္။အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး ရာဦဥတုဒဏ္ကို အေကာင္းဆုံးခံႏိုင္ေစသည္။ သံေခ်းမတက္ေစဘဲ အထူးထုတ္လုပ္ထားသည့္ အကာကြယ္အလႊာတစ္ထပ္ ကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္ႏွင့္ ရရွိေစပါသည္။

သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
က။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာထားပါ။ ေဆးမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးထားပါ။
ခ။ F050 ေရာ္ဘာ ကြန္ေပါင္း/F051 ေပၚလစ္အေရာင္တင္/ F052 အထူးအကာအကြယ္ အလႊာပါး (ေဆးအေနအထားအရ ကားအသစ္ဆိုပါက F052 ကိုသာ အသုံးျပဳေပးပါ။) ပါရွိသည့္ ေဆးျဖစ္၍ အေရာင္တင္သည့္ စက္ျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဂ။ ဖုန္မႈန္႕မ်ား၊ ဆီေခ်းမ်ားကို အေရာင္တင္ျပီးပါက သန္႔စင္ထားရမည္။ ၾကိဳးၾကာနီ ဆီေခ်းခၽြတ္သည့္ ေဆးျဖင့္ ဆီေခ်းမ်ားကို ခၽြတ္ထားရမည္။ သို႔မဟုတ္ သဘာဝ ကားဆပ္ျပာဆီ F030 ျဖင့္ ေရေဆးထားရမည္။ ေပ်ာ္ဝင္မႈႏႈန္းထား ၁ဆ အဆ ၃၀၀ ရွိရမည္။ ထို႔ေနာက္ သန္႔ေသာ ေရျဖင့္ေဆး၍ အေျခာက္ခံထားပါ။
ဃ။ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ေသးငယ္ေသာ ေနရာဧရိယာ ၅၀x၅၀ စင္တီမီတာ အတြက္သာ အသုံးျပဳေပးပါ။ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျပီးမွ ေနာက္တစ္ပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာအတြက္ တစ္ခါတည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
င။ တြဲဖက္သုံးစြဲရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေဖာ့တုံးေပၚသို႔ ပမာဏ အသင့္အတင့္ရွိေသာ နာႏို ေၾကြလႊာတင္ေဆးကို ေလာင္းေပးပါ။ အေပၚေအာက္ ႏွင့္ ဘယ္ညာ စသျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုလုံးအႏွံ႕ျဖစ္ေစရန္ တင္ေပးပါ။ ျဖန္႔က်ဲခ်ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ မညီမညာျဖစ္ေသာ လိုင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါက ျဖန္႔ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ယင္းအတိုင္း လိုင္းရာ က်န္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႕ ညီညီညာညာ ျဖန္႔ထားရန္လိုပါသည္။ ကားေပၚသို႔ ေဆးအရည္ကို တိုက္ရိုက္ မေလာင္းထည့္ရပါ။
စ။ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အပူခ်ိန္မွာ ၂၀-၅၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၃-၅ မိနစ္အထိေစာင့္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ေတာက္ေျပာင္လာျခင္း ရွိသည္အထိ အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ အလုပ္လုပ္ေနရာတြင္ အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထက္ ရွိေနပါက ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ပိုမို တိုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ထပ္မံ ေစာင့္ေပးပါက အလႊာအား ပိုမို မာေက်ာႏိုင္ေစပါသည္။
ဆ။ ေဆးမ်က္ႏွာျပင္ အကုန္လုံးအတြက္ အလႊာပါးတင္ျပီးသည့္အခါတြင္ အလႊာစုံ ေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ အတြက္ တစ္နာရီခန္႔ ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ။
ဇ။ အကာအကြယ္ ႏွင့္ ေပၚလစ္တင္သည့္ ေဆးပစၥည္း (၂) ကိုဖြင့္ပါ။ ဘူးေပၚတြင္ ဗားတင္လိုက္၍ အလႊာအုပ္ထားသည့္ အေပၚယံေပၚသို႔ ပက္ျဖန္း၍ ညီညီညာညာ အေရာင္တင္ေပးပါ။
စ်။ နာရီေပါင္း ၇၂ နာရီခန္႔ေစာင့္၍ အေရာင္တင္မႈ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ၾကည္လင္ေတာက္ပလာေစရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါ။ အေကာင္းဆုံး ရလဒ္ကို ရရွိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကားအား ေရြ႕လ်ားေမာင္းနွင္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကားေပၚသို႔ ေရစက္က်ျခင္း၊ ေရေဆးခ်ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ကို ထိခိုက္ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရႏွင့္ ထိမိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္လည္း ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ သုတ္၍ အေျခာက္ခံေပးပါ။
ည။ ေနာက္သုံးလ ၾကာသည့္အခါတြင္ အကာအကြယ္ႏွင့္ ေပၚလစ္တင္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္း (၂) ကို ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ အသုံးျပဳေပးရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။

Product Description:
7H hardness for scratch resistance Super lyophobic coating on surface
Strong weatherability UV protection and corrosion prevention Premium Protective Coating film after dry.

DE-RUST LUBRICANT

F007, SPE : 450ML X 24PCS

စီလီကြန္အား အထူး စီမံ၍ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သံေခ်းမတက္ေစဘဲ ႏွင့္ ေခ်ာဆီ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးကာ သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အျမွဳပ္ အလႊာပါးကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ အေျမွးပါးတစ္ထပ္ ျဖစ္ေနေစပါသည္။ သို႕မွသာ မ်က္ႏွာျပင္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္၍ ေလႏွင့္ စိုထိုင္းဆကို ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မ်က္ႏွာျပင္အား သံေခ်းတက္ျခင္း ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တိတိက်က်ျဖင့္ လုပ္ဆာင္ရသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ျဖစ္ေစရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ တပ္ဆင္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ သံႏွင့္ စတီးလ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ အလြန္ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ျမင့္မားသည့္ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ရွိသျဖင့္ စက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေျမွာက္တင့္ကား လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရသည့္ ကိရိယာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ကုလားထိုင္မ်ား တကၽြီကြ်ီျမည္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေပးႏိုင္ကာ၊ တံခါးပတၱာမ်ား၊ သတၱဳ တံခါး ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား စသည္တို႔အား တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စိုထိုင္းဆကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး၍ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ကာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေခ်ာဆီ၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

သုံးစြဲရန္ အညႊန္း
၁။ သုတ္ေဆး၊ မႈတ္ေဆးမ်ားေပၚသို႔ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ စုတ္တံျဖင့္ သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ား ႏွင့္ ေဆးစိမ္၍ သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ားအားလုံးအတြက္ ဤ ထုတ္ကုန္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
၂။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ သံေခ်းမ်ား – သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ပက္ျဖန္းေပးထား၍ ဘရက္ရွ္ႏွင့္ ဖိတိုက္ခ်လိုက္ပါ။ ေရသန္႔ႏွင့္ ၁၀-၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးပါ။
၃။ အလယ္အလတ္အဆင့္ သံေခ်းမ်ား – သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ပက္ျဖန္းေပးပါ။ ယင္းသတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေဆးရည္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကို ၾကာႏိုင္သမွ် ၾကာျမင့္ေနပါေစ။ ထို႔ေနာက္ သုတ္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံေခ်းေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းသည့္ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကားျခင္းျဖင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ကို ရေစႏိုင္ပါသည္။
၄။ အလြန္ထူထဲေနေသာ သံေခ်းမ်ား – သံေခ်း စားေသာ အရည္ထဲတြင္ စိမ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ သံေခ်း အလႊာ ကြာက်သြားသည္အထိ ထည့္စိမ္ေပးထားရမည္။ အပူခ်ိန္ ၁၅၀ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္အထိ ရုတ္တရက္ စီးထြက္လာမည့္ သံေခ်းစားေသာ အရည္ကို အပူေပးထားပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

PROWERBALL 4LIGHTS HEADLIGHT RESTORATION KIT

# 07250

၎သည္ ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္သည့္  ပလပ္စတစ္ႏွင့္ အခရိုင္းလစ္ေရွ႕မီးႀကီး အမ်ိဳးအစားအား လံုးတြင္ ပကတိၾကည့္လင္မႈကို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားသည္။ အေရာင္၀ါလာျခင္းႏွင့္  မွိန္လာျခင္းကို အလြယ္တကူ     ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးသည္။ အလြန္ေသးငယ္သည့္အစင္အျခစ္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးအကြက္မ်ားႏွင့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို တစ္ဆင့္တည္းႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးသည္။

GLASS CLEANER

# 06616, 16oz. / # 06624, 24oz.

ဤမွန္ေဆးရည္သည္ လမ္းမွဖုန္လႊာမ်ား၊ ဆီေပက်ံမႈမ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ ဖယ္ရွွားေပးသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးမွန္၊ ေရွ႕မီးႀကီး၏ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ ၾကည့္မွန္မ်ားႏွင့္ ခရုမ္း အမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ဤမွန္ေဆးရည္သည္ အစင္းေၾကာင္းမ်ား မက်န္ရစ္ေစပါ။  ထို႔ျပင္ ၎တြင္ အမိုးနီးယားပါ၀င္သည့္အတြက္ အေရာင္ပါသည့္ျပတင္းမွန္ကို မထိခိုက္ေစပါ။

R3-RACING RUBBER REMOVER

# 09224, 24 oz.

Mothers ၏ R3 သည္ ေဆးသား၊ မွန္၊ ဗီႏိုိင္းစႏွင့္အျခားမည္သည့္ ျပင္ပမ်က္ႏွာျပင္မွမဆို ရာဘာ ႏွင့္ ပြတ္တိုက္ရာမ်ား၊ ဖုန္းမ်ား၊ ရႊံ႕မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို လံုၿခံဳလ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္  သည့္ ပက္ဖ်န္းၿပီးသုတ္ပစ္ရေသာ သန္႔စင္ေဆးျဖစ္သည္။ ေခတ္မီဓာတုေဗဒနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  ေဖာ္စပ္ထား၍ စြဲေနသည့္ရာဘာႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ္လည္း ပတ္၀န္ က်င္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းသည္။

CALIFORNIA GOLD WATER SPOT REMOVER FOR GLASS

# 06712, 12 oz.

မည္သည့္ျပင္ပမွန္သား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္မဆို စြဲထင္ေနသည့္ ေရကြက္မ်ားႏွင့္ အစြန္းအထင္း  မ်ားကို ဖယ္ရွာေပးသည္။ သတၱဳဓာတ္မ်ားကိုေပ်ာ္၀င္ေစသည့္ အားေကာင္းေသာဓာတ္ကူပစၥည္း က ေနေလာင္ထားသည့္ သဲမႈန္မ်ား၊ ဆားငန္ေရမ်ား၊ သစ္ေစးမ်ား၊ ကတၱရာေစးမ်ား၊ ပိုမႊားမ်ားႏွင့္ မႈတ္ေဆးစြန္းထင္းမႈမ်ားကို ဆြဲယူဖယ္ရွားေပးသည္။ ေရွ႕ေလကာမွန္မ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားႏွင့္  ေဘးၾကည့္မွန္မ်ားတြင္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။

CALIFORNIA GOLD SCRATCH REMOVER

# 08408, 8 oz

သင့္ကားေဆးသား၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၊ ဥပမာ-တံခါးႏွင့္ ေနာက္ဖံုးအစြန္းမ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္၊ ေသာ့ေပါက္ စသည့္ေနရာမ်ားသည္ ပို၍ထိုခိုက္ခံရသည္။ Mothers ၏ အစင္းအျခစ္ေဖ်ာက္  ေဆးကို မည္သည့္ေဆးအမ်ိဳးအစား၌မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေဆးသားကိုထိန္းသိမ္းေပးကာ အစင္း အျခစ္ရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ ၎သည္ ေပါလစ္တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္၍ ၎ကိုအသံုးျပဳၿပီးပါက ပံုမွန္အတိုင္း ဖေယာင္းတင္ေပးျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳစြာကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

CALIFORNIA GOLD PURE BRAZILIAN CRANABU WAX

# 05750, 16 oz. အရည္ / #05550, 12 oz. အပ်စ္

၎သည္  ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ Mothers ၏ Pure Brazilian Carnauba  Wax ဖေယာင္းကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆံုး အ၀ါေရာင္ကာနာဘူး၀ါးဆီျဖင့္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ တို႔တြင္ သာလြန္ေကာင္မြန္သည္။ ၎သည္ တိုက္စားျခင္းမရွိသျဖင့္ သင္ႏွစ္သက္သလို မၾကာခဏအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို  အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ တစ္ထပ္မက အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

CALIFORNIA GOLD MICRO-POLISHING GLAZE

# 08100, 16 oz. အရည္

Mothers ၏ Micro-Polishing Glaze ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ေဆးသား၏ အေရာင္ ေပၚလြင္မႈႏွင့္ စိုေျပမႈတို႔ကို တိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေရာင္ပင္ျဖစ္ေစ ေဆးသား၏ အဂၤါရပ္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၀င္းလက္ေတာက္ပေစမည္ျဖစ္သည္။ Mocro-Polishing Glaze သည္ အျပစ္အနာအဆာေလးမ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး အျမင္မတင့္တယ္သည့္ ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္မ်ားကို ေသးငယ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တြင္ ေဆးသားမ်က္ႏွာျပင္ ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည့္ အလြန္ုႏုညံ့သည့္ ေပါလစ္တစ္မ်ိဳးလည္းပါ၀င္သည္။